LETNIK 2012

DEČKI

Žiga Dobrajc
Rožle Likozar
Jonatan Osterman
Lovro Resman
Nace Stanonik
Jošt Strojan
Urban Šink

2012

DEKLICE

Brina Primožič