LETNIK 2012

DEČKI

Žiga Dobrajc
Rožle Likozar
Jonatan Osterman
Lovro Resman
Nace Stanonik
Jošt Strojan
Urban Šink
Blaž Zorman

SK_Triglav 2012