ČLANARINA in MESEČNI PRISPEVEK

ČLANARINA: Za otroke se enkrat letno plača klubska članarina ter članstvo v Smučarski zvezi Slovenije (izkaznica SLOSKI Klub), ki sta pogoj za sodelovanje na tekmah. Za oboje položnico prejmete spomladi.

MESEČNI PRISPEVEK se plačuje za 11 mesecev:

  • mlajše kategorije, treningi do 3-krat tedensko
50 EUR
  • kategorije 12 in 13 let, treningi 4-krat tedensko
65 EUR
  • kategorija od 14 let naprej, treningi 5-krat tedensko
80 EUR
  • družina z dvema otrokoma ali več v klubu, mlajše kategorije
95 EUR
  • družina z dvema otrokoma v kategoriji 14 let +
110 EUR

Za mesec april se mesečni prispevek ne plača.

Julijski prispevek se plača, čeprav je julij prost treningov. Znesek tega prispevka gre v obnovo, servisiranje in ostalo vzdrževanje skakalne opreme.

Otroci začetniki (ne glede na starost) trenirajo prvih 6 mesecev z znižanim mesečnim prispevkom. Ta znaša 30 EUR. Prispevek za otroke začetnike se lahko plača za 6 mesecev vnaprej. V tem primeru znaša 6-mesečni prispevek 150 EUR.

Za otroke do 11 let (mlajše kategorije, treningi do 3-krat tedensko) se lahko prispevek plača za 6 mesecev vnaprej. V tem primeru znaša 6-mesečni prispevek 180 EUR.

KONTAKT za vprašanja v zvezi s položnicami:
računovodkinja Lidija Zelnik
racunovodstvoz63@t-2.si
041 518 632